fssc 22000 - wymagania fssc Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu fscc Nowa edycja fssc Standard for Food Safety - Food Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, pas
fssc 22000 i pas 220
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

FSSC 22000

fssc 22000 pas 220 iso 22000

Systemy bezpieczeństwa żywności FSSC 22000

FSSC 22000 (październik 2011)

FSSC 22000 schemat certyfikacji stworzony przez grupę robocze GFSI (www.fssc22000.com) (Global Food Safety Initiative) stowarzyszenie dużych producentów żywności na świecie oraz przedstawicieli sieci handlowych. Schemt ten oparty jest na wymaganiach normy ISO 22000:2005. System FSSC 22000 wskazał odwołuje się w szczególności do wymagań ISO/TS 22004 mówiącej o identyfikowalności produktów oraz o odpowiedzialności w łańcuchu spożywczym. Firma wdrażająca FSSC 2200 powinna wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ISO 22000 a także skutecznym wdrożeniem wytycznych PAS 220:2008

FSSC 22000 przeznaczony jest dla producentów żywności lub opakowań, którzy dostarczają lub zamierzają dostarczać swoje produkty do największych sieci detalicznych oraz markowych firm spożywczych. Aktualnie certyfikacja możliwa jest dla następujących kategorii:

 1. Kategoria C (łatwo psujące się produkty zwierzęce),
 2. Kategoria D (łatwo psujące się owoce i warzywa),
 3. Kategoria E (produkty stabilne w normalnych warunkach),
 4. Kategoria L (produkcja suplementów diety i żwyności wzbogacanej),
 5. Kategoria M (opakowania do żywności).

W 2011 r. GFSI dokonał przeglądu standardu FSSC i wprowadził wiele znaczących zmian. Na początku 2012 r. ukazało się nowe wydanie standardu FSSC. Tym samym re-certyfikacje będą opierać się o wymagania nowej wersji standardu.

Wycenę kosztów wdrożenia FSSC 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

fssc 22000 wymagania szkolenia wdrożenia doradztwo

Odwołanie FSSC 22000 do innych wymagań

 • GFSI Guidance Document, Sixth Edition, January 2011
  IAF Mandatory Document for duration of QMS and EMS audits; 2009 (Issue 1, IAF MD 5: 2009) and all other relevant IAF Mandatory Documents
 • ISO 9000: 2005, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 
 • ISO 9001: 2008, Quality management systems – Requirements
 • ISO 19011: 2202, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
 • ISO 22000: 2005, Food safety management systems – Requirements for any organisation in the food chain
 • ISO/TS 22002-1: 2009, Prerequisite programmes for food safety. Where ISO/TS 22002-1 is stated, BSI-PAS 220 can be read.
 • ISO/TS 22003: 2007, Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
 • ISO/TS 22004: 2005, Food safety management systems – Guidance on the application of ISO 22000: 2005
 • ISO/IEC 17000: 2004, Conformity assessment –  Vocabulary and general principles
 • ISO/IEC 17011: 2004, Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
 • ISO/IEC 17021: 2006, Conformity assessment –  Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
 • BSI-PAS 96: 2008, Defending food and drink - Guidance for the deterrence, detection and defeat of ideologically motivated and other forms of malicious attack on food and drink and their supply arrangements
 • BSI-PAS 220: 2008, Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing
 • BSI-PAS 223: 2011, Prerequisite programmes and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packaging

Korzyści z certyfikatu FSSC 22000

 • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie IFS znajdziecie Państwo pod adresem: FSSC 22000 pdf ifs food norma 6 (www.fssc22000.com)