rolnictwo ogrodnictow uprawy warzyw i owoców produkcja pierwotna, agrokultura ipo certyfikacja rolnictwa pomidory ogórki GAP dobra praktyka rolnicza, środki ochorny roślin haccap na produkcję rolną ghp szkolenia globalgap bezpieczeństwo żywności w produkcji rolniczej pestycydy dioksyny
GLOBALGAP, EUREPGAP, bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska
HACCAP

rolnictwo

rolnictwo

Global GAP - Good Agricultural Practice

Od stycznia 2012 r. obowiązuje GLOBALGAP version 4 (2011) jako podstawa do certyfikacji systemu.

Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Standard powstał jako bezpośredni następca EUREPGAP Integrated Farm Assurance. Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także zapewnić jak dłuższe użytkowanie terenów rolniczych. W wymaganiach pyzatym są dwa specjalne działy poświęcone ochronie środowiska i postępowania odpadami i zanieczyszczeniami. GLOBALG.A.P obejmuje serię wymagań:

GLOBALG.A.P INTEGRATED FARM ASSURANCE STANDARD (IFA),

GLOBALGAP COMPOUND FEED MANUFACTURER STANDARD (CFM),

GLOBALG.A.P PLANT PROPAGATION MATERIAL STANDARD (PPM),

GLOBALG.A.P RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE (GRASP),

Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie

Dokumentacja systemu składa się z 6 bloków niezależnych od siebie. Użytkownicy mogą dobrać dobrowolnie bloki którę będą miały zastosowanie. Wybór ten pozwala na uzyskanie certyfikatu zgodności:

  • zasady systemu jako Wymagania Ogólne (GR),
  • wymagania G.A.P., o których mowa w dokumencie Control Points and Compliance Criteria (CPCC),
  • dokumentów kontroli, o których mowa w Listy kontrolne (CL),
  • wymogi krajowe w zakresie G.A.P. określonych w zatwierdzonych krajowych wytycznych dotyczących produkcji rolnej,
  • przewodniki i dokumentacja systemu,
  • narzędzia harmonizacji Benchmarking Cross Reference Checklist (BMCL) w stosownych przypadkach.

Wycenę kosztów wdrożenia Global GAP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – kliknij

Więcej