materiały paszowe wdrażanie systemu gmp plus gmp+ dodatki paszowe szkolenia dla pracowników gmp plus, przygotowanie do certyfikacji mieszanki paszowe systemy jakości w branży paszowej, transport pasz, kontrola jakości pasz kat. 3 standard B.4, standard B.2, dobra praktyka produkcyjna, mączki kostne
http://www.gmpplus.pl
dobre praktyki przy produkcji pasz dla zwierząt, ustawa o paszach, środki żywienia zwierząt

Sektor paszowy

produkcja i transport pasz certyfikacja gmp+ certyfikat

Bezpieczeństwo pasz / żywienie zwierząt

 • Standard GMP Plus [GMP+]
 • Fami-QS / GTP CODE
 • European Feed Ingredient Safety Certification (EFISC)

Certyfikat GMP Plus

Standard GMP+ został opracowany przez holenderską PDV w 1992 roku jako część programu "Feed for Food" mającego na celu zapewnienie, że pasze są bezpieczne dla zwierząt hodowlanych, przeznaczonych do spożycia przez konsumentów. Standard ten został opracowany w zgodzie z wymaganiami europejskiego prawa paszowego oraz systemem HACCP. Więcej informacji o standardzie GMP Plus uzyskacie Państwo na stronie www.gmpplus.org

Organizacja GMP opracowała i udostępniła następujące standardy (01.2015):

 1. GMP+ B1 - Produkcja, Handel i Usługi.
 2. GMP+ B2 - Produkcja składników pasz więcej...
 3. GMP+ B3 - Handel, skup i magazynowanie pasz więcej...
 4. GMP+ B3.2 - Dostawy bezpośrednie do farm hodowlanych
 5. GMP+ B4 - Transport więcej...
 6. GMP+ B4.1 - Transport drogowy pasz / zbóż (nie aktualny).
 7. GMP+ B4.2 - Fracht morski i śródlądowy (nie aktualny).
 8. GMP+ B4.3 - Zasady GMP dla wodnego transportu śródlądowego (nie aktualny).
 9. GMP+ B4.4 - Zafrachtowanie transportu morskiego (nie aktualny).
 10. GMP+ B6 - Uprawa surowców do produkcji materiałów paszowych.
 11. GMP+ B8 - Produkcja i sprzedaż karmy dla zwierząt domowych.
 12. GMP+ B10 - Badania laboratoryjne.

Zalety standardu:

Firmy, które obecnie dostarczają na rynek europejski surowce i składniki dodawane do pasz muszą posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w GMP B2 lub B3 oraz dysponować transportem certyfikowanym zgodnie z GMP B4. Certyfikaty GMP+ są rozpoznawalne i akceptowane w wielu krajach Europy Zachodniej.

Zakres usług związanych z wdrożeniem systemu GMP+:

• wizyty konsultanta w firmie;
• audyt zerowy;
• szkolenie pracowników;
• opracowanie pełnej dokumentacji systemów GMP Plus;
• wdrożenie systemu "w życie" (monitoring, audyty wewnętrzne);
• doradztwo prawne w zakresie bezpieczeństwa pasz;
• pomoc przy certyfikacji systemu;
• przeprowadzenie audytu końcowego;
• bezpłatna pomoc oraz aktualizacja dokumentacji.

Wycenę kosztów wdrożenia GMP Plus oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

GMP+ sektor paszowy, produkcja, handle, transport pasz, zbóża

 

European Feed Ingredient Safety Certification (EFISC)

Kodeks dobrych praktyk (EFISC) link.

Kodeks dobrych praktyk dla przemysłu olejarskiegolink.

EFISC został opracowany przez organizacje sektora materiałów paszowych w UE w ramach Europejskiej Platformy Składników Pasz (EFIP) w celu zharmonizowania, dobrowolnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa pasz. Tekst Kodeksu opiera się na przewodniku dobrej praktyki produkcji przemysłowej materiałów paszowych, który został opracowany przez przedsiębiorstwa sektorowe i zatwierdzony przez Komisję Europejską oraz w państwach członkowskich UE.

Celem kodeksu jest zapewnienie bezpiecznych pasz dla zwierząt, a tym samym do wspierania bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywnościowym aż do konsumentów.

Ponadto, zharmonizowany system pozytywnie przyczynia się do uczciwych praktyk handlowych oraz do swobodnego przepływu materiałów paszowych w ramach rynku UE. Pozwala to również na zwiększoną przejrzystość oraz poprawia efektywność produkcji i zaufanie klientów.

Wycenę kosztów wdrożenia EFISC oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowegowięcej.

Dodatki paszowe dla zwierząt / FAMI-QS

Dodatki paszowe link.