IFS FOOD Standard for Food Safety - wymagania ifs Food Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu ifs Nowa edycja ifs Standard for Food Safety wersja 6 - International Food Standard HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
International Featured Standard (IFS)
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

ifs food

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

Systemy bezpieczeństwa żywności IFS Food

Ifs food wersja 6 (obowiązuje od 01.07.2012 r.)

IFS Food to standard określony przez markowe firmy handlowe i przeznaczony do audytu u dostawców produktów w łańcuchu żywnościowym. Dotyczy przeducentów zajmujących się przetwórstwem żywności oraz firm, które świadczą usługi pakowania produktów. IFS Food może być stosowany tylko wtedy, gdy produkt jest "przetworzony" lub gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia produktu podczas pierwszego pakowania (np. pakowana marchew lub pieczarki).

IFS Food nie stosuje się do:

 • importerów i exporterów,
 • transportu żywności,
 • magazynowania i dystrybucji.

W 2011 r. IFS dokonał przeglądu standardu IFS Food 5 i wprowadził wiele znaczących zmian. Na początku 2012 r. ukaże się nowe wydanie standardu IFS Food version 6, która zacznie obowiązywać po 6 miesiącach. Tym samym re-certyfikacje prowadzone po 01 lipca 2012 r. będą opierać się o wymagania nowej wersji 6 standardu. Wydanie 5 stndardu może być używane do prowadzenia audytów certyfikujących do powyższej daty.

Główne zmiany w wersji 6 IFS to:

 1. Zmieniony system punktacji w celu lepszej identyfikacji poziomu przedsiębiorstw,
 2. Jasno określony czas trwania audytu dla wszystkich jednostek certyfikujących
 3. Program oceniający pracę jednostek certyfikujących
 4. Nowe i udoskonalone wymagania jakości (kontrola masy, etykietowanie, itp.)
 5. Wprowadzenie zapisów w listach kontrolnych na zgodność z GFSI Recognised Schemes v 6.1
 6. Audytorzy IFS będą zatwierdzani na poszczególne branże przemysłu

Wycenę kosztów wdrożenia IFS food oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Różnice pomiędzy wersją IFS Food 5 a 6:

 • Więcej wymagań jakościowych dla produktów
 • Rozszerzone wymogi w zakresie pakowania
 • Nowe kryteria dla produktów handlowych
 • Obrona Żywność: lista kontrolna i wytyczne
 • Bezpłatne pobieranie standardów IFS

standard IFS version 6 2012

Korzyści z certyfikatu IFS:

 • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

Więcej informacji na temat głównych zmian w standardzie IFS znajdziecie Państwo pod adresem: zmiany w IFS v. 6 pdf ifs food norma 6 (www.ifs-certification.com)

 

Inne standardy IFS: