Haccap.pl
/
HACCAP

Badania

pasze analiza pasz środki żywienia zwierząt

Analizy laboratoryjne pasz

Badania referencyjne pasz prowadzone są przez laboratoria występujące w wykazie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz link oraz rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych link.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa pasz, prosimy o kontakt lub wypełnienie forlmuarza.