kzr inig biopaliwa certyfikacja zrównoważonego rozwoju kzr inig biofuel sustainability biomasa co2 ghg PN-ISO 14064 produkcja etanolu spirytusu OZE redukcja emisji biodiesel b100 estry metylowe i etylowe NCW ustawa gazy cieplarniane GHG emisja CO2 w cyklu życia norma ISO 1
biofuel.org.pl
szkolenia iscc redcert obliczenia emisji ghg co2

KZR INiG

rzepak zrównoważony rape sustainable co2 kukurydza emisja z upraw

Wdrożenia i szkolenia KZR INiG

Wdrożenia i szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów w zakresie INIG. Zakres usług obejmuje doradztwo w zakresie:

 • Tworzenia dokumentacji systemu KZR INiG;
 • Wprowadzenia systemu bilansu masy wg dyrektywy 2009/28;
 • Weryfikację dostawców biomasy;
 • Raportowania biomasy do właścicieli systemów i agencji np. ARR (arr.gov.pl);
 • Weryfikacji i poprawy posiadanej dokumentacji;
 • Aktualizacje systemów do wymagań KZR INIG, REDcert EU / ISCC EU;
 • Dostosowywania systemów do nowych wymagań prawnych.

Audyty systemu KZR INiG

Prowadzimy audyty z zakrezu KZR INIG:

 • dostawców biomasy z produkcji rolnej (rolnicy, grupy producentów rolnych, zakłady przetwórcze);
 • firm zajmujących się obrotem biomasą;
 • elewatory, młyny, zakłady produkcji oleju, etanolu, estrów metylowych, FAME firm transportowych

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych GHG [CO2 N2O] zgodnie z metodyką KZR INiG

Obliczamy wartości rzeczywiste emisji CO2 (gazów cieplarnianych) w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów:

 • emisja z upraw roślin;
 • emisja z magazynowania;
 • emisja z transportu;
 • emisja z procesów produkcji;
 • podsumowanie łańcucha emisji i wyliczenia redukcji.

Ocena cyklu życia (ang. Life cycle assessment, LCA) - obliczamy wpływ na środowisko zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z produktami lub procesami. Nasze obliczenia uwzględniają cały cykl życia produktów. Identyfikacja największych źródeł emisji i zużycia energii w cyklu życia umożliwia podjęcie działań na rzecz poprawy wpływu produktów na środowisko.

Certyfikacja biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska. System skierowany jest do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazyny skupowe zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelnie rolnicze, cukrownie oraz zakłady produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

System INIG można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001, ISO 14001, GMP plus więcej