ISO 9001, ISO 13485, ISO/ TS 16949, IRIS, ZKP, EN 15038, ISO 29990 PN-EN 15224, EN 15085, ISO 3834, EN 1090, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, FSC CoC EFC, UTZ Certified, PN-N-18001, OHSAS 18001, SEVESO III, ISO 22716, ISO 15378, EN 15593 SO 17025, ISO 15189, ISO 17020, SQAS, PN-N 19001, EN 15838, BS 11000 BS 25999, ISO 22301, SA 8000, CSR, ISO 27001, ISO 28000, ISO 1497, BS 10500
Quality Assurance Poland
HACCAP

Oferta firmy rozszerzona

systemy zarządzania jakością

Oferta rozszerzona usług

Na życzenie przedstawimy indywidualne referencje w zakresie interesującej państwa dziedziny naszej działalności, potwierdzające nasze kompetencje, rzetelność oraz oferowane wsparcie.

Wyceny projektów są przejrzyste (nie zawierają ukrytych kosztów "pod gwiazdkami"). Wszystkie informacje na temat firm, dla których pracujemy są poufne i nie wykorzystujemy ich do innych celów. Podejmujemy się wdrażania systemów na których się znamy. Szanujemy konkurencję.

Oferta naszych usług obejmuje między innymi następujące zakresy:

 1. Systemy zarządzania / zapewnienia jakości
 2. Systemy zarządzania środowiskiem
 3. Zrównoważona rozwój
 4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 5. Dobre praktyki produkcyjne
 6. Systemy zarządzania oparte na zarządzaniu ryzykiem
 7. Systemy spawalnicze
 8. Systemy zarządzania w laboratoriach i jednostkach inspekcyjnych
 9. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP

Systemy Zarządzania / Zapewnienia Jakości:

 • ISO 9001 (System Zarządzania Jakością);
 • ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych);
 • ISO/ TS 16949 (System Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej);
 • IRIS (System Jakości dla przemysłu kolejowego);
 • ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji);
 • EN 15038 (System Jakości dla biur tłumaczeń – w oparciu o wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych);
 • ISO 29990 (System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych);
 • PN-EN 15224 (System zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia);
 • AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości).

Systemy Zarządzania Środowiskiem:

 • ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego);
 • EMAS (Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu);
 • ISO 50001 (System Zarządzania Energią).

Zrównoważony rozwój:

 • MSC (System Kontroli Pochodzenia Produktów Rybnych)
 • FSC CoC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej);
 • ISCC (System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw);
 • REDCert (System Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw);
 • RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizacja zrzeszająca przedstawicieli, związanych z produkcją oleju palmowego);
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej);
 • UTZ Certified (Międzynarodowy program certyfikacji kawy, kakao i herbaty).

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

 • PN-N-18001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);
 • OHSAS 18001 (Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy);
 • SCC (Safety Checklist for Contractors czyli Standard Bezpieczeństwa dla Podwykonawców);
 • Dyrektywa SEVESO III (Dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych).

Dobre Praktyki Produkcyjne:

 • Żywność GHP/ GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne);
 • Kosmetyki: ISO 22716 (System Jakości dla branży kosmetycznej – przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej);
 • Opakowania: ISO 15378 (System Jakości dla producentów opakowań mających styczność z produktem leczniczym – w oparciu o szczegółowe wymagania dotyczące stosowania normy ISO 9001 z odniesieniem do Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP));
 • Opakowania: EN 15593 (System zarządzania higieną dla producentów opakowań do produktów spożywczych).

Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem:

 • BS 25999/ ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania);
 • BS 10500 (System Zarządzania Antykorupcyjnego);
 • ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji);
 • ISO 28000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw);
 • ISO 14971 (Zastosowanie Zarządzania Ryzykiem do Wyrobów Medycznych);
 • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);
 • OHSAS 18001, PN-N 18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

Systemy Spawalnicze:

 • EN 15085 (System Jakości dotyczący spawania pojazdów kolejowych i ich części);
 • ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych);
 • EN 1090 (Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych).

Systemy Zarządzania w Laboratoriach i Jednostkach Inspekcyjnych:

 • ISO 17025 (System Jakości w laboratoriach – w oparciu o wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – system akredytowany);
 • ISO 15189 (System Jakości w laboratoriach medycznych – w oparciu o szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji – system certyfikowany);
 • ISO 17020 (System Jakości w jednostkach inspekcyjnych – w oparciu o ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych).

Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego:

 • BS 25999/ ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania);
 • SA 8000 (System Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną);
 • Model Doskonałości EFQM;
 • BSC (Zrównoważona Karta Wyników);
 • Analiza SWOT (Analiza Słabych i Mocnych Stron Organizacji).

Inne standardy, systemy, metody i narzędzia

 • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości);
 • TAPA (FSR czyli Freight Security Standards – Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu oraz TSR czyli Truck Security Requirement – Wymagania Bezpieczeństwa Przewozu Drogowego);
 • PN-N 19001 (WSK, czyli Wewnętrzny System Kontroli);
 • System 5S (praktyki 5S);
 • EN 15838 (Europejska norma do zarządzania jakością dla call centers/ contact centers);
 • BS 11000 (Collaborative Business Relationships, brytyjski standard dotyczący Współdziałania w Relacjach Biznesowych).

Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
HACCP zgodny z wymaganiami:

 • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);
 • Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) – czyli system wymagany przepisami prawa;
 • DS 3027 (Zapewnienie Bezpieczeństwa Produkcji Żywności z HACCP).
  GMP+ (holenderski System Certyfikacji w Sektorze Pasz).
 • SQMS (Supplier Quality Management System – Standard dla dostawców do McDonald’s);
 • BRC for Food Safety (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów i dostawców żywności);
 • BRC for Consumer Products (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów artykułów typu „non-food”, np. kosmetyków itp.);
 • BRC for Packaging and Packaging Materials (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów);
 • BRC for Storage and Distribution (Standard zawierający wymagania dotyczące magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych i „non-food” do brytyjskich sieci handlowych);
 • IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności)

 

 

 

 

Więcej