Bezpieczeństwo Żywności GMO Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja EKOLOGICZNE produkty GMO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
gmo haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł ekologiczne bio
norma iso22000 w branży spożywczej

GMO | ECO

znakowanie gmo eco bio organic etykietowanie

Certyfikat rolnictwa lub przetwórstwa produktów ekologicznych

więcej informacji na stronie: www.certyfikat-ekologiczny.pl

 

 

Wdrożenia i certyfikacja dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego - produkty ekologiczne

Zasady znakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych zawiera rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 209291, zawierające wszystkie wymagania dotyczące ekologicznej produkcji rolnej. Znakowanie produktów powinno dotyczyć następujących ogniw łańcucha produkcji żywności:

 • producenci żywności i pasz,
 • transport i przechowywanie żywności i pasz,
 • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • usługodawców (logistyka),
 • producentów pierwotnych (rolników).

Zakresy certyfikacji:

 1. Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt produkcja (roślinna i zwierzęca, materiału siewnego i/lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, produkcja grzybów),
 2. Zbiór ze stanu naturalnego,
 3. Pszczelarstwo,
 4. Produkty akwakultury i wodorosty morskie,
 5. Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży,
 6. Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

Logo zielonego listka - Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego, w szczególności z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Rolnictwo ekologiczne ma na celu wytwarzanie wysokiej jakości i zdrowych produktów żywności z zastosowaniem środków naturalnych, a także dbałość o żyzność gleb, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska podczas produkcji rolniczej. Dla konsumenta oznacza to, że kupowany produkt jest naturalny co najmniej w 95 procentach, do jego produkcji nie użyto produktów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani sztucznych polepszaczy. Ponadto rośliny nie były poddawane działaniu szkodliwych chemikaliów, a zwierzęta były dobrze traktowane. Producent zadbał też o ochronę środowiska naturalnego – m.in. o bioróżnorodność, oszczędność energii, jak najmniejszą ilość odpadów.

.

koszty certyfikacji wdrożenia rolnictwo ekologiczne audyt kontrola

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy.

Wycenę kosztów BIO / ECO oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej