certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

dyrektywa 2009/28

rzepak zrównoważony rape sustainable co2 kukurydza emisja z upraw

Kalkulacje emisji GHG zgodnie z KZR INIG, ISCC i REDcert

Wdrożenia i szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów w zakresie KZR INIG, ISCC / REDcert EU.

Zakres usług obejmuje doradztwo w obszarze:

 • Tworzenia dokumentacji systemu KZR INIG, ISCC / REDcert;
 • Prowadzenia bilansu masy;
 • Weryfikacji rolników i dostawców biomasy;
 • Raportowania biomasy do właścicieli systemów w tym KOWR (kowr.gov.pl), BLE (nabisy.de);
 • Weryfikacji i poprawy posiadanej dokumentacji;
 • Aktualizacje systemów do wymagań INIG, REDcert EU / ISCC EU;
 • Dostosowywania systemów do nowych wymagań prawnych;
 • Rozliczanie NCW;
 • Kalkulacje emisji GHG dla upraw, produkcji, transportu.

Certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Prowadzimy audyty z systemów KZR INIG / ISCC / REDcert / 2BSvs:

 • dostawców biomasy z produkcji rolnej (rolnicy, grupy producentów rolnych, zakłady przetwórcze);
 • firm zajmujących się obrotem biomasą;
 • elewatory, młyny, zakłady produkcji oleju, etanolu, estrów metylowych, FAME firm transportowych

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych GHG [CO2 N2O]

Obliczamy wartości rzeczywiste emisji CO2 (gazów cieplarnianych) w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów:

 • emisja z upraw roślin;
 • emisja z magazynowania;
 • emisja z transportu;
 • emisja z procesów produkcji;
 • podsumowanie łańcucha emisji i wyliczenia redukcji.

Ocena cyklu życia (ang. Life cycle assessment, LCA) - obliczamy wpływ na środowisko zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z produktami lub procesami. Nasze obliczenia uwzględniają cały cykl życia produktów. Identyfikacja największych źródeł emisji i zużycia energii w cyklu życia umożliwia podjęcie działań na rzecz poprawy wpływu produktów na środowisko.

Więcej na temat emisji GHG (CO2, N2O, CH4) kliknij

Certyfikacja biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska. System skierowany jest do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazyny skupowe zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelnie rolnicze, cukrownie oraz zakłady produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

System INIG/ISCC/REDcert/2Bsvs można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001, GMP plus więcej

 

Więcej informacji na temat wdrożeń, szkoleń, audytu, certyfikacji systemów zrónoważnego rozoju (KZR INIG, ISCC, REDcert) oraz obliczeń emisji GHG (z produkcji w gorzelni, olejarni, estrowni, uprawy, itp.) kliknij