certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

rolnictwo

rolnictwo global gap eco bio uprawa mieso

GlobalG.A.P. - Good Agricultural Practice

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje GLOBALGAP version 5 (2017) jako podstawa do certyfikacji systemu.

Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

GLOBALG.A.P. jest dobrowolnym standardem międzynarodowym, w skład którego wchodzą m.in.:

 • Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang. GLOBALG.A.P. IFA)
 • Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (ang. GRASP)
 • GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw (ang. GLOBALG.A.P. CoC)

Standard GLOBALG.A.P. jest zbiorem wymagań skierowanych do rolniczej produkcji pierwotnej. Stanowi podstawę do certyfikacji w celu rzetelnego zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych w standardzie.

Wdrożenie standardu GLOBALG.A.P. IFA jest zapewnieniem dla konsumentów oraz partnerów handlowych o sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności. Proces certyfikacji został szczegółowo opisany w Programie Certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA dostępnym. FAO - GAP.

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw

 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część I. Niniejszy dokument opisuje zasady certyfikacji obowiązujące każdą stronę ubiegającą się o certyfikatPrzepisy ogólne część I
 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część II Zasady Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza część ustanawia wymagania dla grup producenckich oraz wielu lokalizacji, które powinny być spełnione w celu uzyskania certyfikatuPrzepisy ogólne część II
 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne. Zasady dla roślin uprawnych.Niniejszy dokument opisuje dodatkowe zasady certyfikacji dla każdej strony ubiegającej się o certyfikację dla roślin uprawnych Zasady dla roślin uprawnych
 • GLOBALG.A.P. Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla roślin uprawnych – owoce i warzywa  -punkty kontroli i kryteria zgodności Moduł bazowy dla gospodarstw

Wycenę kosztów wdrożenia, szkolenia, certyfikacji GlobalGAP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego kliknij

 

GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC)

 

Producenci rolni mogą skorzystać z certyfikacji GLOBALG.A.P Chain of Custody (Łańcuch Dostaw). GLOBALG.A.P CoC umożliwia potwierdzenia identyfikowalności produktu od momentu odbioru od producenta aż do sprzedawcy detalicznego. Standard GLOBALG.A.P. CoC określa wymogi dotyczące obsługi produktów certyfikowanych i właściwej segregacji produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych w jednostkach przetwarzania. Wdrożenie i szkolenia GLOBALG.A.P. CoC skierowana jest do:

 • firm pakujących owoce, warzywa i inne produkty rolne,
 • hurtowni, magazynów, pośredników,
 • dystrybutorów, grupy producentów rolnych,
 • innych pośredników w łańcuchu dostaw,
 • sprzedawców detalicznych handlujących produktami certyfikowanymi w ramach standardu GLOBALG.A.P. IFA

Wycena kosztów wdrożenia, szkolenia, certyfikacji GlobalGAP

 

Wycenę kosztów wdrożenia Global GAP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego kliknij

 

Dobrostan | Rolnictwo | Welfare | Agricultural