certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

rolnictwo

rolnictwo global gap eco bio uprawa mieso

GlobalG.A.P. - Good Agricultural Practice

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje GLOBALGAP version 5 (2017) jako podstawa do certyfikacji systemu.

Jest to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

GLOBALG.A.P. jest dobrowolnym standardem międzynarodowym, w skład którego wchodzą m.in.:

 • Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang. GLOBALG.A.P. IFA)
 • Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych (ang. GRASP)
 • GLOBALG.A.P. Łańcuch Dostaw (ang. GLOBALG.A.P. CoC)

Standard GLOBALG.A.P. jest zbiorem wymagań skierowanych do rolniczej produkcji pierwotnej. Stanowi podstawę do certyfikacji w celu rzetelnego zapewnienia spełnienia wymagań przedstawionych w standardzie.

Wdrożenie standardu GLOBALG.A.P. IFA jest zapewnieniem dla konsumentów oraz partnerów handlowych o sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa żywności. Proces certyfikacji został szczegółowo opisany w Programie Certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA dostępnym. FAO - GAP.

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw

 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część I. Niniejszy dokument opisuje zasady certyfikacji obowiązujące każdą stronę ubiegającą się o certyfikatPrzepisy ogólne część I
 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część II Zasady Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza część ustanawia wymagania dla grup producenckich oraz wielu lokalizacji, które powinny być spełnione w celu uzyskania certyfikatuPrzepisy ogólne część II
 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne. Zasady dla roślin uprawnych.Niniejszy dokument opisuje dodatkowe zasady certyfikacji dla każdej strony ubiegającej się o certyfikację dla roślin uprawnych Zasady dla roślin uprawnych
 • GLOBALG.A.P. Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla roślin uprawnych – owoce i warzywa  -punkty kontroli i kryteria zgodności Moduł bazowy dla gospodarstw

Wycenę kosztów wdrożenia, szkolenia, certyfikacji GlobalGAP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego kliknij

 

GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC)

 

Producenci rolni mogą skorzystać z certyfikacji GLOBALG.A.P Chain of Custody (Łańcuch Dostaw). GLOBALG.A.P CoC umożliwia potwierdzenia identyfikowalności produktu od momentu odbioru od producenta aż do sprzedawcy detalicznego. Standard GLOBALG.A.P. CoC określa wymogi dotyczące obsługi produktów certyfikowanych i właściwej segregacji produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych w jednostkach przetwarzania. Wdrożenie i szkolenia GLOBALG.A.P. CoC skierowana jest do:

 • firm pakujących owoce, warzywa i inne produkty rolne,
 • hurtowni, magazynów, pośredników,
 • dystrybutorów, grupy producentów rolnych,
 • innych pośredników w łańcuchu dostaw,
 • sprzedawców detalicznych handlujących produktami certyfikowanymi w ramach standardu GLOBALG.A.P. IFA

Wycena kosztów wdrożenia, szkolenia, certyfikacji GlobalGAP

 

Wycenę kosztów wdrożenia Global GAP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego kliknij

 

Dobrostan | Rolnictwo | Welfare | Agricultural

 

Aktualna dokumentacja systemu GlobalG.A.P.

All Farm Base, Crops Base, Combinable Crops
EnglishXLSX236 KB

Checklists

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Combinable Crops
EnglishPDF1642 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables
EnglishXLSX242 KB

Checklists

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables
EnglishPDF2390 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Hop
EnglishPDF2205 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Sep 25, 2017

All Farm Base, Crops Base, Hop
EnglishXLSX241 KB

Checklists

V5.1

Oct 27, 2017

All Farm Base, Livestock Base, Cattle and Sheep, Dairy
EnglishXLSX238 KB

Checklists

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Livestock Base, Poultry
EnglishPDF1385 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Livestock Base, Poultry
EnglishXLSX259 KB

Checklists

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Livestock Base, Ruminant Base - Cattle and Sheep, Dairy
EnglishPDF1383 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Livestock Base, Turkey
EnglishPDF1279 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Jul 3, 2017

All Farm Base, Livestock Base, Turkey
EnglishXLSX326 KB

Checklists

V5.1

Jul 3, 2017

Chain of Custody
EnglishXLS151 KB

Checklists

V5.0

Dec 15, 2014

Chain of Custody
EnglishPDF614 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.0

Dec 15, 2014

Chain of Custody
EnglishPDF902 KB

General Regulations

V5.0

Jun 9, 2017

General Regulations - Crops Rules
EnglishPDF665 KB

General Regulations

V5.1

Jul 3, 2017

General Regulations - Livestock Rules
EnglishPDF739 KB

General Regulations

V5.1

Jul 3, 2017

General Regulations Part I - Annex I.4 Definitions
EnglishPDF548 KB

General Regulations

V5.1

Jul 3, 2017

General Regulations Part I - General Requirements
EnglishPDF1206 KB

General Regulations

V5.1

Jul 3, 2017

General Regulations Part II - Quality Management System Rules
EnglishPDF712 KB

General Regulations

V5.1

Jul 7, 2017

General Regulations Part III - Certification Body and Accreditation Rules
EnglishPDF1133 KB

General Regulations

V5.1

Jul 3, 2017

Harmonized Produce Safety Standard (HPSS) - AF, CB, FV
EnglishPDF678 KB

Control Points and Compliance Criteria

V1.1

Mar 29, 2018

Harmonized Produce Safety Standard (HPSS) - AF, CB, FV
EnglishPDF378 KB

Control Points and Compliance Criteria

V1.0

Jul 22, 2014

Harmonized Produce Safety Standard - AF, CB & FV
EnglishXLS2583 KB

Checklists

V1.0

Jul 22, 2014

Harmonized Produce Safety Standard - AF, CB & FV
EnglishXLSX374 KB

Checklists

V1.1

May 25, 2018

Lista Kontrolna Systemu Zarządzania Jakością, Wszystkie zakresy
PolishXLSX238 KB

Checklists

V5.1

Mar 12, 2018

Moduł Bazowy dla Gospodarstw, Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych, Owoce i Warzywa
PolishXLSX254 KB

Checklists

V5.1

Mar 12, 2018

Moduł Bazowy dla Gospodarstw, Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych, Owoce i Warzywa
PolishPDF3158 KB

Control Points and Compliance Criteria

V5.1

Mar 12, 2018

Produce Safety Standard - All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables
EnglishPDF760 KB

Control Points and Compliance Criteria

V4.0 - Edition 4.0-2

Aug 1, 2013

Produce Safety Standard - All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables
EnglishXLS182 KB

Checklists

V4.0 - Edition 4.0-2

Aug 1, 2013

Przepisy Ogólne - Zasady dla Roślin Uprawnych
PolishPDF820 KB

General Regulations

V5.1

Mar 12, 2018

Przepisy Ogólne Część III – Zasady Obowiązujące, Jednostki Certyfikujące Oraz Zasady Akredytacji
PolishPDF1286 KB

General Regulations

V5.1

Mar 12, 2018

Przepisy Ogólne Część Ⅰ – Wymagania Ogólne
PolishPDF1401 KB

General Regulations

V5.1

Mar 12, 2018

Przepisy Ogólne Część Ⅱ - Zasady Systemu Zarządzania Jakością
PolishPDF929 KB

General Regulations

V5.1

Mar 12, 2018

PSS Addendum to GLOBALG.A.P. General Regulations
EnglishPDF254 KB

General Regulations

V4.0 - Edition 4.0-2

Aug 29, 2017

Quality Management System Checklist - All Scopes
EnglishXLSX223 KB

Checklists

V5.1

Jul 7, 2017

Shortened Checklist for Unannounced Inspections
EnglishXLSX354 KB

Checklists

V5.1

Aug 9, 2017