plan haccp i zasady codex alimentarius suplementy diety etapy wdrażania haccp i ccp krytyczne punkty kontroli w haccap analiza zagrożeń monitoring cp
dokumentacja haccp instrukcje ghp procedury gmp mycie rąk higieny
HACCAP instrukcje hccp hacap w sklepie małej gastronomii

Procedury i instrukcje

procedury gmp haccp szkoła pszedszkole materiały szkoleniowe

Dokumentacja dobrych praktyk higienicznej (GHP)i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) oraz systemu HACCP

Dokumentacja została przygotowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz UE. Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę żywności (Sanepid i Inspekcję Wet.) i wykorzystywane są przez ponad 4000 firm w całej Polsce. Wzór dokumentu (kliknij).
Domumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę żywności (Sanepid i Inspekcję Wet.). Aktualny cennik zakupu dokumentacji.

INSTRUKCJE HIGIENICZNO - SANITARNE [GHP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja dla kierowcy

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych

Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń ekspedycyjnych

Instrukcja dla osób odwiedzających zakład

Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu

Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja

Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych

Instrukcja mycia naczyń stołowych

Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy

Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu

Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu

Instrukcja przyjęcia towaru do zakładu (punkty handlowe)

Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy

Instrukcja mycia lady chłodniczej (wystawowych)

Instrukcja higieny personelu

Instrukcja mycia bemaru

Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt z żywnością

Instrukcja mycia trzonu kuchennego gazowego

Instrukcja mycia trzonu kuchennego elektrycznego

Instrukcja sprzedaży w sklepie spożywczym

Instrukcja mycia kuchenki mikrofalowej

Instrukcja ochrony przed szkodnikami

Instrukcja przygotowania roztworów środków chemicznyc

Instrukcja przyjęcia mięsa świeżego i drobiu

Instrukcja mycia noży

Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań

Instrukcja mycia środków transportu

Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę

Instrukcja mycia form aluminiowych

Instrukcja mycia miesiarki do ciasta

Instrukcja mycia naczyń kuchennych

Instrukcja mycia chłodni

Instrukcja higieny opaków

Instrukcja higieny termoportów

Instrukcja myci i dezynfekcji środków transportu

Instrukcja przyjęcia mrożonek

DOBRE PRAKTYKI PRODUKCYJNE [GMP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Instrukcja przygotowania warzyw, owoców, ziemnikaów

Instrukcja ekspedycji potraw

Instrukcja obróbki wstępnej i właściwej

Instrukcja mycia sali konsumenckiej

Instrukcja rozmrażania surowców/półproduktów

Instrukcja przyjęcia towarów do gastronomii

Instrukcja obróbki cieplnej

Instrukcja higieniczna pionu konsumenckiego

Instrukcja składowania przygotowanych potraw

Instrukcja dla kelnera, sprzedawcy

KARTY KONTROLI [GHP, GMP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Karta kontroli pracowników

Karta raportu z reklamacji

Rejestr środków wycofanych z obrotu

Księga reklamacji

Raport z likwidacji artykułów

Karta kontroli urządzeń pomiarowo - kontrolnych

Karta kontroli procesów mycia i dezynfekcji

Zaświadczenie o odbytym szkoleniu

Karta szkoleń

Rejestr przyjęcia dostaw do zakładu

PROCEDURY GMP i HACCP

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Procedura przyjęcia osoby niepełnosprawnej do zakładu

Procedura postępowania z mięsem świeżym i mielonym

Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym

Procedura planowania i organizowania szkoleń w firmie

Procedura mycia i dezynfekcji

Procedura wzorcowania urządzeń kontrolno - pomiarowych

Procedura postępowania z reklamacjami

Procedura usuwania odpadów i ścieków

Procedura obiegu dokumentacji

Procedura poboru próbek przez zakłady żywienia zbiorowego

Procedura konserwacji maszyn

PROCEDURY SPECJALISTYCZNE

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Procedura kalibracji termometrów i wyposażenia kontrolno pomiarowego

Procedura paczkownania towarów w zakładzie (oznakowanie "e")

Procedura identyfikacji i identyfikowalności produktów

Procedura audytu wewnętrznego

AUDYT GHP/GMP oraz HACCP

Lista auditu ghp, gmp i haccp (pakiet dokumentów)

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiał szkoleniowe dla pracowników (pakiet dokumentów)

PLAN HACCP

Plan haccp

Procedury związane z planem haccp (10 procedur systemu HACCP, pakiet dokumentów)

Dane wymagane do wysyłki instrukcji

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

Adres:

Kod i miasto:

Telefon kontaktowy:

NIP firmy:

E-mail:

Forma wysyłki:**

Forma płatności:

Forma dokumentacji:

Zapoznałem się z regulaminem

Zamówienia dokumentacji GHP/GMP oraz HACCP: Informujemy, że przesłanie formularza jest równoznaczne z zamówieniem dokumentacji. Istnieje również możliwość sporządzenia instrukcji, procedur, kart kontrolnych wg Państwa życzeń - w tym przypadku prosimy o kontakt. W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt (071) 733-67-67

UWAGI:
*zaznaczone pola należy wypełnić
**forma wysyłki - dokumenty przy zaznaczeniu opcji "e-mail" zostaną przesłane w formie zarchiwizowanego pliku ".zip", który można otworzyć przy pomocy każdego programu archiwizującego (WinZip, WinRar, 7zip itp.). W celu ochrony plików są one zabezpieczone hasłem. Aby otrzymać hasło należy odpowiedzieć na nasz list z potwierdzeniem otrzymania pliku (w formie załącznika lub linku). W przypadku zaznaczenia opcji "poczta/kurier" dokumentację przesyłamy w formie wydruku oraz na płycie CD wraz z fakturą VAT.
*** system płatności obsługuje DotPay.pl

Właściciel serwisu:

Quality Assurance Poland

Ul. Żernicka 296

54-510 Wrocław

NIP 832-178-51-73