Pakiet dokumentacji dla sklepów, delikatesów - opcja 5

Pakiet dokumentacji HACCP "Sklep spożywczy"

Cena:307.50

 

Komplet dokumentacji HACCP obejmuje wszystkie grupy towarowe:

 • mleko i nabiał (towary pakowane),
 • pieczywo i wyroby cukiernicze,
 • towary nieopakowane i opakowane nie wymagające warunków chłodniczych,
 • mrożonki opakowane i luzem,
 • wód mineralnych, napoi alkoholowych i bezalkoholowych,
 • artykułów przemysłowych i używek.

Komplet dokumentacji GHP/GMP obejmuje:

 • Instrukcja mycia rąk
 • Instrukcja dla kierowcy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń ekspedycyjnych
 • Instrukcja ochrony zakladu przed szkodnikami
 • Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • Instrukcja dla osób odwiedzających zakład
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu
 • Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu
 • Instrukcja mycia lady chłodniczej (wystawowej)
 • Instrukcja higieny personelu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt z żywnością
 • Instrukcja sprzedaży w sklepie spożywczym
 • Instrukcja ochrony przed szkodnikami
 • Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań
 • Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
 • Lista auditu ghp, gmp i haccp
 • Karta kontroli pracowników
 • Rejestr środków wycofanych z obrotu
 • Księga reklamacji i Karta raportu z reklamacji
 • Raport z likwidacji artykułów
 • Karta kontroli urządzeń pomiarowo - kontrolnych
 • Karta kontroli procesów mycia i dezynfekcji
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • Karta szkoleń
 • Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym
 • Procedura planowania i organizowania szkoleń
 • Procedura mycia i dezynfekcji
 • Procedura wzorcowania urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • Procedura postępowania z reklamacjami
 • Procedura usuwania odpadów
 • Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu

Karty kontroli:

 • pomiar temperatury (obowiązkowy do prowadzenia) - zalaminowana
 • przyjęcie dostaw (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002) - zalaminowana
 • postępowanie z wyrobem niezgodnym (obowiązkowy do prowadzenia)
 • karta reklamacji (obowiązkowy do prowadzenia)
 • kontroli środków transportu (nie obowiązkowy)
 • konserwacji maszyn i urządzeń (obowiązkowy do prowadzenia)
 • rejestr dostawców (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002)
 • kontroli higieny pomieszczeń (nie obowiązkowy)

Pakiet dla kiosków spożywczych, warzywniaków 250 zł netto - link.

Cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Dokumentację można również zamówić pod adresem na stronie www.haccp-polska.pl

Istnieje możliwość dostosowania dokumentacji do Państwa indywidualnych potrzeb, aby uzyskać szczegóły prosimy o kontakt – kliknij