Pakiet dokumentacji "Szkolenia wewnętrzne pracowników"

Pakiet Szkolenia wewnętrzne

Cena:305.00

Pakiet dokumentacji do szkoleń wewnętrznych przeznaczony jest dla zakładów żywienia zbiorowego, przemysłowych (piekarni, itp), restauracji i handlu (sklepy spożywcze, hurtownie, magazyny artykułów spożywczych)

  1. Procedura szkoleniowa;
  2. Harmonogram szkoleń;
  3. Roczny harmonogram szkoleń;
  4. Rejestr pracowników;
  5. Dziennik zajęć;
  6. Program szkoleń 3 godz.;
  7. Program szkoleń 6 godz.;
  8. Zaświadczenia ze szkoleń dla pracowników;
  9. Materiały szkoleniowe (zasady GHP i GMP, system HACCP, auditor wewnętrzny);
  10. Prezentacja multimedialna.

Pakiet opracowany został zgodnie z obowiązkiem określonym w Rozdziale XII rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych - link