kzr inig iscc eu redcert eu certyfikat biopaliwa
haccp-polska.pl
kontakt biopaliwa consulting doradztwo szkolenia audyty emisji

dyrektywa 2009/28

dyrektywa 2009/28 jakość redukcja emisji ISO 14000 iso14001 środowisko OZE

Kryteria zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów [ISCC, REDcert certyfikacja - systemy niemieckie]

News (najnowsze informacje z serwisów branżowych.

Biopaliwa / Sustainability

ZRÓWNOWAŻONA BIOMASA - CERTYFIKACJA KZR INIG

SYSTEM CERTYFIKACJI ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BIOPALIW I BIOPŁYNÓW

CERTYFIKACJA KZR INiG

Jest to polski system certyfikacji biomasy, spełniający wymagania dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania Energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dyrektywa RED), którego administratorem jest Instytut Nafty i Gazu (INiG).

Certyfikacja KZR INiG realizuje wytyczne Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (2018), która  wprowadza obowiązek certyfikacji biomasy i biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

System KZR INiG, jako system uznany przez Komisję Europejską (KE) uznaje wszystkie systemy dobrowolne zatwierdzone przez KE. Oznacza to, że certyfikaty KZR INiG są akceptowane na terenie całej Unii Europejskiej oraz świata, także w ramach innych uznanych systemów certyfikacji.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT KZR INiG – ZAKRESY SYSTEMU

KZR INiG obejmuje ocenę, pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, biomasy uprawianej i zbieranej na terenie Unii Europejskiej, odpadów i pozostałości zbieranych na terenie Unii Europejskiej, a także surowców,   biopaliw i biopłynów wytworzonych na terytorium UE.

Ocenie podlegać będzie cały cykl życia biopaliw, biopłynów, biokomponentów począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich (skupu, pośrednictwa, przetwarzania biomasy).

System KZR INiG obejmuje wszystkie podmioty, które fizycznie są właścicielami biomasy lub biopaliwa:

producentów rolnych
przetwórców biomasy
dostawców paliw silnikowych na rynek, a także
wszystkich innych podmiotów, występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów.

KORZYŚCI Z POSIADANEGO CERTYFIKATU KZR INiG

Wdrożenie systemu KZR INiG ma zapewnić przedsiębiorcom, szczególnie Polskim działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów i biokomponentów, udowodnienie spełnienia wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED.

Audity wewnętrzne KZR INiG są prowadzone przez auditorów, którzy posiadają wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów certyfikacji zrównoważonej produkcji biomasy i biopaliw wg standardów REDCert EU / REDcert 2 czy ISCC EU / ISCC Plus.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa żywności formularz kontaktowy