Bezpieczeństwo Żywności  GMO Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja EKOLOGICZNE produkty GMO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
gmo haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł ekologiczne bio
norma iso22000 w branży spożywczej

GMO | ECO

znakowanie gmo eco bio organic etykietowanie

Certyfikacja VLOG "Ohne Gentechnik" Standard oraz wdrożenia dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego

Zasady znakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych zawiera rozporządzenie 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. Znakowanie produktów powinno dotyczyć następujących ogniw łańcucha produkcji żywności:

  • producenci żywności i pasz,
  • transport i przechowywanie żywności i pasz,
  • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
  • producentów dodatków do żywności,
  • usługodawców (obsługa higieniczna, DDD),
  • producentów pierwotnych (rolników).

Najbardziej popularny system wymagający wdrożenia to:

  • VLOG - Żywność Bez GMO  to nowe logo, które pojawiło się na produktach dostępnych w Niemczech. Oznakowane zostały: mleko, produkty zwierzęce. Znak gwarantuje, że 99,9% składników pochodzi ze zwierząt nie karmionych paszą z organizmów GMO.

Rodzaj informacji, jakie trzeba podać na opakowaniu produktu zawierającego lub składającego się z GMO (produktu GMO), zależy od tego, w jakiej formie jest on wprowadzany do obrotu.

wycena certyfikat ekologiczny koszty cena

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system V-LOG ( w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy.

Wycenę kosztów V-LOG oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej