handel żywnosci sklep spożywczy warzywniak, targowisko, mycia rąk handel obwoźny, centra handlowe ghp instrukcje w sklepie haccap hacap w sklepach
haccp-polska.com
HACCAP

handel

haccap

Pakiet "SKLEP SPOŻYWCZY" dobre praktyki higieniczne (GHP) i system HACCP w handlu żywnością

Pakiet został zaprojektowany przez osoby wdrażające systemy jakości w sklepach spożywczych, punktach handlowych, super- i hipermarketach. Zawiera on wszystkie niezbędne dokumenty związane z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (sanitarną) oraz systemem HACCP dla handlu żywnością.

Szczgółowe informacje o rodzjach dokumentów wchodzących w skład pakietu "Sklep spożywczy" oraz wzorcowe dokumenty uzyskacie Państwo klikając link.

W skład pakietu wchodzi ponad 40 gotowych, zawsze aktualnych dokumentów wraz z opracowaną Księgą HACCP. Dokumentacja jest dostosowywana indywidualnie dla każdej z firm, sklepów spożywczych, kiosków, delikatesów, i innych podmiotów obracających środkami spożywczymi. Dodatkowo możecie Państwo zamówić legalizowane termometry do lodoówek i zamrażarek oraz naklejki na urządzenia chłodnicze.

Rodzaj dokumentów
Cena (netto)
1. Komplet dokumentacji (wszystkie grupy towarowe) 450 zł
2. Komplet dokumentacji bez towarów mięsnych 350 zł
3. Komplet dokumentacji bez towarów mięsnych i garmażeryjnych 330 zł
4. Komplet dokumentacji - pozostałe grupy 300 zł
5. Pakiet dla kiosków spożywczych, warzywniaków 250 zł
6. Materiały szkoleniowe dla pracowników 100 zł

Już ponad 1300 punktów handlowych skorzystało z dokumentacji pakietu "Sklep Spożywczy". Pakiet został pozytywnie zaopiniowany przez urzędową kontrolę żywności (SANEPID). Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat dokumentacji HACCP z portalu DlaHandlu.pl

INSTRUKCJE HIGIENICZNO - SANITARNE [GHP]

Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Mięso świeże i drób nieopakowany

Mięso świeże i drób opakowany jednostkowo

Wyroby garmażeryjne (surówki, sałatki, itp.)

Jaja nie opakowane jednostkowo

Wędliny pakowane i porcjowane

Nabiał pakowany i porcjowany

Warzywa, owoce, kiszonki

Mrożonki "luzem"

Pieczywo nieopakowane

Wyroby cukiernicze (ciasta na wagę, itp.)

Dodatkowy asortyment:

LICZBA URZĄDZEŃ

Liczba urządzeń chłodniczych/szaf chłodniczych.

Chłodnie (wydzielone pomieszczenia).

Liczba zamrażarek/lad lub szaf mroźniczych.

Termometry do urządzeń chłodniczych - (+5 zł/szt.).

Własny środek transportu.

Materały szkoleniowe (+100zł netto).

Dane

Nazwa firmy:

NIP:

Miasto:

Kod pocztowy:

Adres:

Tel/fax:

E-mail:

Adres strony www:

Osoba do kontaktu:

Forma wysyłki:

Forma płatności:

Zapoznałem się z regulaminem

 

 

Gwarancja: z naszej strony dajemy 6 miesięcy gwarancji, że przygotowana dla Państwa dokumentacja HACCP GHP i GMP jest zgodna z wymaganiami SANEPID lub Inspekcji Wet. W przypadku zmian wprowadzamy je bezpłatnie. Dokumentacja obejmuje stan prawny na dzień przygotowania dokumentacji.

UWAGI:
*zaznaczone pola należy wypełnić
**forma wysyłki - dokumenty przy zaznaczeniu opcji "e-mail" zostaną przesłane w formie zarchiwizowanego pliku ".zip", który można otworzyć przy pomocy każdego programu archiwizującego (WinZip, WinRar, 7zip itp.). W celu ochrony plików są one zabezpieczone hasłem. Aby otrzymać hasło należy odpowiedzieć na nasz list z potwierdzeniem otrzymania pliku (w formie załącznika lub linku). W przypadku zaznaczenia opcji "poczta/kurier" dokumentację przesyłamy w formie wydruku oraz na płycie CD.
*** system płatności obsługuje DotPay.pl

Właściciel serwisu:
Quality Assurance Poland
Ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław
NIP 832-178-51-73

Spis dokumentów

Analiza zagrożeń dla wszystkich grup (pełny plan HACCP) wzór:

 • dla mięsa świeżego i produktów mięsnych;
 • dla mleka i produktów mlecznych (nabiał, sery, itp.);
 • dla wędlin (wędliny, wędzonki, itp.) porcjowanych i opakowanych;
 • dla wyrobów cukierniczych;
 • dla pieczywa i wyrobów piekarniczych;
 • dla wód mineralnych i napoi gazowanonych i niegazowanych;
 • dla towarów nieopakowanych nie wymagających warunków chłodniczych;
 • dla towarów opakowanych w opakowania jednostkowe;
 • dla wyrobów garmażeryjnych porcjowanych (pierogi, sałatki, itp.);

Księga Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) wzór:

 • Instrukcja mycia rąk
 • Instrukcja dla kierowcy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń ekspedycyjnych
 • Instrukcja ochrony zakladu przed szkodnikami
 • Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • Instrukcja dla osób odwiedzających zakład
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu
 • Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
 • Instrukcja mycia lady chłodniczej (wystawowej)
 • Instrukcja higieny personelu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt z żywnością
 • Instrukcja sprzedaży w sklepie spożywczym
 • Instrukcja ochrony przed szkodnikami
 • Instrukcja przyjęcia mięsa świeżego i mrożonego
 • Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań
 • Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
 • Lista auditu ghp, gmp i haccp
 • Karta kontroli pracowników
 • Rejestr środków wycofanych z obrotu
 • Księga reklamacji i Karta raportu z reklamacji
 • Raport z likwidacji artykułów
 • Karta kontroli urządzeń pomiarowo - kontrolnych
 • Karta kontroli procesów mycia i dezynfekcji
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • Karta szkoleń
 • Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym
 • Procedura planowania i organizowania szkoleń
 • Procedura mycia i dezynfekcji
 • Procedura wzorcowania urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • Procedura postępowania z reklamacjami
 • Procedura usuwania odpadów
 • Procedura dla mięsa świeżego i mielonego
 • Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu Karty kontroli i zapisów

Karty zapisu:

 • pomiar temperatury (obowiązkowy do prowadzenia) zalaminowana
 • przyjęcie dostaw (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002) - zalaminowana
 • postępowanie z wyrobem niezgodnym (obowiązkowy do prowadzenia)
 • karta reklamacji (obowiązkowy do prowadzenia)
 • kontroli środków transportu (nie obowiązkowy)
 • konserwacji maszyn i urządzeń (obowiązkowy do prowadzenia)
 • rejestr dostawców (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002)
 • kontroli higieny pomieszczeń (nie obowiązkowy)
 • przyjęcia surowców zwierzęcych.