Procedura wdrażania systemu HACCP (plan HACCP)

Procedury sanitarne

Cena:738.00

Procedura wdrażania systemu HACCP (plan HACCP) zawiera:

  • procedurę powołania zespołu ds. systemu HACCP,
  • procedurę dokumentacji,
  • procedurę zapisów,
  • procedurę zakupów towarówh,
  • procedurę wyznaczania KPK/CCP,
  • procedurę opis produktu,
  • procedurę przygotowania schematu technologicznego,
  • procedurę weryfikacji schematu technologicznego,
  • procedurę ustalania działań korygujących dla KPK/CCP,
  • procedurę weryfikacji systemu HACCP.

Dokumentacja pomocna jest przy wdrażaniu sysyemu HACCP we własnym zakresie.

 

Cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Dokumentację można również zamówić pod adresem na stronie www.haccp-polska.pl

Istnieje możliwość dostosowania dokumentacji do Państwa indywidualnych potrzeb, aby uzyskać szczegóły prosimy o kontakt – kliknij