Audyty wewnętrzne i wewnętrzne

Usługa auditów skierowana jest do firm pragnących zweryfikować funkcjonujący system HACCP/ISO 9001/ ISO 22000 w ramach niezależnego badania. 

Prowadzimy audity w celu weryfikacji systemu zarządzania przed auditami jednostek certyfikujących, Klientów, czy innych zainteresowanych stron. 

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług auditowych w sposób ciągły, pełniąc rolę auditorów wewnętrznych.

Realizujemy zlecenia audytów zgodności ze standardami producenckimi np. w sieciach dealerskich, oddziałach firm, itp. 

Audity zawsze prowadzimy dwuetapowo.

Po pierwsze przeprowadzamy audit polegający na ocenie dokumentacji systemu pod kątem spełnienia wymagań określonej normy lub przepisów prawa.

Po drugie przeprowadzamy audit w organizacji zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Wyniki auditowe przekazujemy w formie raportu oraz uczestniczymy w działaniach korygujących.

ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością

PN-N 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 22000 System zarządzania bezpieczeństwem żywności

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point