Instrukcje higieniczno - sanitarne

Kategoria zawiera wszystkie instrukcje i procedury Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) i Produkcyjnych (GMP). Instrukcje przeznaczone są dla podmiotów działających w branży spożywczej, gastronomii i handlu.