Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 42

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 46

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 47

Strict Standards: Non-static method Products::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 48
ISO 22000 [HACCP] - HACCP GHP GMP ISO 22000 ISO 9001 dokumentacja szkolenia, audyty

ISO 22000 [HACCP]

Oferujemy Państwu usługę związaną z wdrożeniem utrzymywaniem i doskonaleniem systemów jakości ISO 9001:2001 i ISO 22000:2006 (HACCP). Oferta kierowana jest do przedsiębirostw, które posiadają lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który przejmie obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem.

Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:
a) opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
b) planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
c) nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
d) określaniu celów i mierników dla procesów;
e) szkoleń pracowników;

Proponujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę duńską DS 3027:2002 na normę ISO 22000:2005. 

Międzynarodowa norma ISO 22000:2005 (oparta na zasadach HACCP wg opisu Codex Alimentarius) została opracowana dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym:

a) produceni żywności i pasz, 
b) transport i przechowywanie żywności i pasz,
c) firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
d) producentów dodatków do żywności,
e) producentów wyposażenia maszyn i urządzeń, 
f) opakowań do kontaktu z żywnością, 
g) środków czystości (GHP i HACCP),
h) usługodawców (obsługa higieniczna, DDD),
i) producentów pierwotnych (rolników).

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006 przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się między innymi:

a) wzrostem zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
b) wzrostem konkurencyjności,
c) obniżeniem kosztów działalności,
d) poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
e) uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
f) redukcją kosztów - wzrost efektywności,
g) ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
h) ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy. 

Jednocześnie informujemy, że norma DS 3027 E:2002 została zastąpiona przez normę ISO 22000:2005. Ceryfikaty oparte na normie DS 3027 nie będą odnawiane. Obowiązującą normą do certyfikacji systemu HACCP jest PN-EN ISO 22000:2006.