Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe z HACCP/GHP/GMP dla pracowników. Materiały te zapewniają uzyskanie informacji na temat systemu HACCP oraz Dobrych Proaktyk Higienicznych (GHP) i Produkcyjnych (GMP). Materiały przeznaczone są do szkoleń wewnętrznych dla pracowników na stanowiskach związnych z produkcją lub obrotem żywnością - zgodnie z rozdziałem XII rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.