oferta

Oferta firmy Quality Assurance Poland na usługi:

 • auditów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wdrożenia systemu HACCP;
 • wdrożenia systemu ISO 9001;
 • wdrożenia systemu ISO 18001;
 • wdrożenia systemu ISO 14001;
 • wdrożenia systemu ISO 22000;
 • szkoleń pracowników;
 • opracowania dokumentacji.

 

 • Audyty wewnętrzne i wewnętrzne

  Usługa audytów skierowana jest do firm pragnących zweryfikować funkcjonujący system HACCP/ISO 9001/ISO 18001/ISO 14001/ ISO 22000 w ramach niezależnego badania.

 • HACCP

  Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie z nową normą PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

 • ISO 22000 [HACCP]

  ISO 22000 jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, szczegółową wycenę wdrożenia systemu otrzymacie Państwo wypełniając formularz.

 • ISO 9001:2008

  W systemie ISO 9001:2008 wymagane jest ocenianie zadowolenia klienta, jakości wyrobów i usług, efektywności i produktywności procesów, stopnia wykonania celów przedsiębiorstwa czy organizacji. 
  Do wykonania takiej oceny ISO 9001:2008 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników, tak aby decyzje podejmowane były w oparciu o fakty. ISO 9001:2000 wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, ich współuczestnictwa i współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa.