Pakiet Szkolenia wewnętrzne

Pakiet dokumentacji szkoleń wewnętrznych dla pracowników:

a) przemysłu spożywczego;
b) gastronomii;
c) handlu.

Dokumentacja obejmuje procedurę szkoleń, harmonogramy szkoleń, prezentacje, dzienniki szkoleń oraz materiały szkoleniowe (w tym prezentacje).

Dodatkowe informacje: www.haccp-polska.pl