Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 42

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 46

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 47

Strict Standards: Non-static method Products::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 48
Systemy jakości w branży spożywczej, gastronomii i handlu - HACCP GHP GMP ISO 22000 ISO 9001 dokumentacja szkolenia, audyty

HACCP

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie z nową normą PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę oferty:

1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP. Po przeprowadzeniu auditu opracujemy harmonogram prac.

2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające rozpoczęcie wdrażania systemu HACCP.

3. Szkolimy kierownictwo oraz pracowników firmy.

4. System H.A.C.C.P. wdrażamy w oparciu o:

a) Przepisy prawa polskiego i unijnego 
ustawę o bezpiczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 852/2004, 853/2004 i 183/2005 i inne, 
b) Normę ISO 22000:2006
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego,
c) IFS International Food Standard (Niemcy),
d) WHO/FAO Codex Allimentarius (Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 4, 2003),
e) Deutches Institut für Normung e.V.(DIN) (Niemcy) DIN 10503 Lebensmittelhygiene - Flussdiagramme zur Verwendung im HACCP - Konzept - Symbole, Art der Darstellung,
f) National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Irlandia) IS 343: 2000 Food Safety Management Mark
g) BRC Global Standard - (W. Brytania) - for Food Safety Issue 5 

5. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej oraz dla jednostki certyfikującej.

6. Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu końcowego mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje pełną gwarancję bezpieczeństwa żywności. Co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw np. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem.
Wewnątrz przedsiębiorstwa system ten umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie ankiety.Nasze działania przy opracowaniu planu HACCP

Etap 1
Przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu higieniczno - sanitarnego zakładu z punktu widzenia GHP i GMP. Określimy wszelkie niezgodności w odniesieniu do prawa polskiego, europejskiego oraz Codex Alimentarius.

Etap 2
Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemów jakości poprzez:
- zapoznanie z systemami
- pomoc przy tworzeniu instrukcji, procedur właściwych dla zakładu
- szkolenia

Etap 3
Opracowanie księgi GHP/GMP, co jest punktem wyjściowym do wdrażania systemu Haccp.

Etap 4
Przygotowanie do właściwego wdrażania systemu Haccp poprzez przygotowanie dokumentacji będącej elementem planu Haccp.

Etap 5
Opracowanie planu Haccp w skład którego wchodzi:
- przeprowadzenie analizy zagrożeń
- identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
- określenie działań korygujących
- określenie limitów krytycznych CCP
- określenie systemu monitorowania CCP
- określenie działań prewencyjnych

Etap 6 
Przeprowadzenie auditu końcowego, podsumowującego wdrożenie systemu Haccp