Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 42

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 46

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 47

Strict Standards: Non-static method Products::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 48
ISO 9001:2008 - HACCP GHP GMP ISO 22000 ISO 9001 dokumentacja szkolenia, audyty

ISO 9001:2008

Przeznaczenie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001

Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą uzyskać poprawę ekonomiczną opartą na zadowoleniu Klientów i wysokiej jakości produkcie.

W systemie ISO 9001:2008 wymagane jest ocenianie zadowolenia klienta, jakości wyrobów i usług, efektywności i produktywności procesów, stopnia wykonania celów przedsiębiorstwa czy organizacji. 
Do wykonania takiej oceny ISO 9001:2008 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników, tak aby decyzje podejmowane były w oparciu o fakty. ISO 9001:2000 wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, ich współuczestnictwa i współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa. 

Efektem stosowania zasad systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 powinna być poprawa ekonomiki i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością ISO 9001:2008
Poprawa efektywności gospodarowania
Poprawa skuteczności i sprawności zarządzania
Poprawa konkurencyjności
Poprawa jakości wyrobów i usług
Elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów
Lepsze wykorzystanie potencjału kadry i pracowników
Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów jakości

Jak wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9001:2008?
Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania ISO 9001:2008 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa. 

Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia branżowe, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system zarządzania ISO 9001:2008. 

Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji. 
Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:
Audit wstępny. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2000,
Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny,
Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników,
Opracowanie strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa
Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami,
Modelowanie procesów. Ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach,
Projektowanie dokumentacji systemowej,
Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych,
Szkolenie auditorów wewnętrznych,
Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji.


Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej związku z otwarciem rynków światowych dla produktów.
Oferujemy wszystkie niezbędne czynności i szkolenia wymagane do wdrożenia ISO w branży spożywczej i paszowej: 
- audit wstępny, 
- szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników, 
- zaprojektowanie systemu jakości, 
- pomoc przy tworzeniu dokumentacji systemu jakości, 
- nadzór nad procesem wdrażania systemu ISO, 
- wdrożenie systemu zarządzania jakością, 
- pomoc konsultacyjna przy wyborze firmy certyfikującej, 
- kierowanie systemem jakości w firmie, 
- wykonywanie o auditów, 
- wykonywanie działań korygujących i zapobiegawczych. 

Szkolenia i konsulting dla firm prowadzimy wg wzajemnych uzgodnień w terminach dogodnych dla wdrażającego. Okres wdrażania systemu w dużej mierze zależy od uzgodnionego wcześniej harmonogramu oraz wielkości Państwa firmy. 
Zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza ankiety.  

ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Określa zasady kontroli nad pracami, czynnościami w celu uzyskania pewności co do jakości prac, czynności świadczonych na rzecz klienta i jego wymagań. 

Wdrożony system ISO 9001 poprawia efektywność pracy pracowników, określa ich zadania, obowiązki i szczegóły odpowiedzialności. Przyczynia się również do obnżenia kosztów w firmie poprzez zwiększenie produktywności, identyfikację produktów, kontrolę nad reklamacjami. W efekcie zmniejsza się manotrastwo pracy, zasobów. Poza tym klienci i ich oczekiwania są spełniane zgodnie z oczekiwaniami.

W przypadku wdrażania systemu ISO 9001 należy:
- określić przedmiot działań;
- zaproponować cele;
- określić politykę jakości;
- przeprowadzić audity wewnetrzne;
- utworzyć księgę jakości;
- przeprowadzić certyfikację.

Certyfikacja systemu nie jest obowiązkowa, gwarantuje jednak że firma posiada efektywny system jakości, który został potwierdzony przez zewnętrznego auditora. Certyfikat podnosi prestiż firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

W tym zakresie firmę wspomagają doradcy, którzy profesjonalnie doradzą przy wprowadzaniu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.