Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 42

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 43

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 46

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 47

Strict Standards: Non-static method Products::getInstance() should not be called statically in /home/haccp/public_html/haccp/haccp_oferta/index.php on line 48
Regulamin zamówienia w sklepie haccp-polska.pl - HACCP GHP GMP ISO 22000 ISO 9001 dokumentacja szkolenia, audyty

regulamin

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.haccp-polska.pl jest firma Quality Assurance Poland.
 2. Firma realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski i krajów EU.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia wybranego towaru jest wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie:
  www.haccp-polska.pl
  www.haccp.sklep.pl
  www.haccp-polska.com
 4. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok na stronie internetowej z pkt 1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z serwisów.
 6. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia email / telefoniczne zamówienia oznacza, iż zamówienie mogło nie zostać przyjęte.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowanie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@haccp-polska.pl (z dopiskiem anulacja zamówienia)
 • telefonicznie: 71 733-67-67 w godz.: 8.00-16.00 (poniedziałek - piątek, godz. 9-16)
 • faksem: 71 733-67-08

 

II PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach internetowych.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail ilub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 5. Terminy realizacji zamówień wynoszą do 7 dni. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
 6. Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub innego usługodawcy)
 7. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT dołączoną do przesyłki.
 8. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem: biuro@haccp-polska.pl.
 9. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługowo opracowane dokumenty:
 • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub gotówką w siedzibie firmy;
 • przelewem bankowym na konto firmy 61 1140 2004 0000 3002 3766 7210;
 • w formie płatności drogą elektroniczną, realizowaną przy pomocy systemu DotPay.

 

III GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z firmą Quality Assurance Poland.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący (osoba fizyczna) może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym.
 5. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. W razie zwrotu towaru. Klient ponosi koszty przesyłki dokumentacji do siedziby firmy.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem firmy Quality Assurance Poland za pośrednictwem poczty e-mail / telefonicznie / faksem. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • dotyczących naruszeniu przez klienta zabezpieczenia przed kopiowaniem,
 • opracowanej dokumentacji, która nosi ślady użytkowania,
 • programów pobranych bezpośrednio przez Internet (opcja wysyłki dokumentacji drogą email w postaci załącznika do wiadomości).
 1. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres firmy z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 2. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.
 3. Gwarancja nie obejmuje instrukcji i kart kontroli oraz materiałów szkoleniowych.
 4. Gwarancja na dokumentację - dokumentacja "Pakiet Sklep spożywczy", "Pakiet Magazyn" objęte są 6 miesięczną aktualizacją obejmującą:
 • poprawki na życzenie urzędowej kontroli żywności (podstawą jest protokół pokontrolny);
 • poprawki w przypadku zmian przepisów prawa bezpośrednio wpływające na w/w dokumentację;
 • inne poprawki zgłaszane przez Klienta (nie dotyczy rozszerzenia zakresu opracowanej dokumentacji).

 

IV Ceny sprzedaży  i sposób płatności

 1. Ceny opracowanej dokumentacji znajdujących się w ofercie firmy wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 4. Płatności można realizować:
 • drogą elektroniczną - możliwa jest realizacja należności kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez firmę DotPay. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej WWW.dotpay.pl
 • przelewem na konto: Quality Assurance Poland, ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław, Polska; nr konta bankowego: mBank 61 1140 2004 0000 3002 3766 7210;
 • gotówką w siedzibie firmy: Quality Assurance Poland, ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław (w godzinach 9-16);
 • za zaliczeniem pocztowym, płatność przy odbiorze, należność pobiera listonosz bądź kurier.

 

V GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR KONTRAHENTÓW

Gwarancja na towar kontrahentów udzielana jest zgodnie z wymaganiami oferentów towarów znajdujących się w sklepie internetowym. Quality Assurance Poland nie ponosi odpowiedzialności za towary prezentowane w sklepie internetowym przez Kontrahentów. Wszelkiego rodzaju roszczenia należy kierować do firmy sprzedawcy towaru.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie haccp-polska.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 4. Wszelkie towary oferowane w sprzedaży, publikacje, publikacje elektroniczne, itp chronione są prawami autorskimi. Publikacje dostarczane do Klienta udostępniane są zgodnie z licencją określającą warunki użytkowania.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia działu III "Gwarancje i Reklamacje" w pkt. 3
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. Towary prezentowane na stronach haccp-polska.pl / haccp.sklep.pl / haccp-polska.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Quality Assurance Poland (haccp-polska.pl) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, który obowiązuje od dnia 01.01.2011 r.
 9. Quality Assurance Poland (haccp-polska.pl) zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach haccp-polska.pl lub haccp.sklep.pl lub haccp-polska.com Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.