certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

znakowanie

nowe zasady znakowania żywności

Oznakowanie żywności

Oznakowanie żywności

Oświadczenia zdrowotne

Znakowanie alergenów

 

Oznakowanie środków spożywczych

Obowiązek oznakowania wprowadza art. 45 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stanowi on, że „środki spożywcze wprowadzone do obrotu są znakowane". Ten sam artykuł w ust. 2 określa, co należy rozumieć pod pojęciem „oznakowanie". „Znakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego".

W Polsce europejskie standardy znakowania produktów spożywczych określone są w zharmonizowanych aktach prawa krajowego, w tym między innymi:

 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 17., poz. 1225 z póżn. zm.);
 • Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 5 z 2001 r., poz. 44 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);
 • Dyrektywa nr 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.Urz. UE Nr L 109 z dnia 06.05.2000r. z późn. zm.).

Jeżeli poszukujecie Państwo profesjonalnych konsultacji w zakresie oznakowania środków spożywczych / suplementów diety / nowej żywności: prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 665-606-846. Wymagania dla opakowań do kontaktu z żywnością kliknij.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia obligatoryjne na opakowaniu każdego środka spożywczego muszą się znaleźć, co najmniej następujące informacje:

 1. nazwa środka spożywczego;
 2. dotyczące składników występujących w środku spożywczym;
 3. data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia [Data minimalnej trwałości – to data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed” albo „najlepiej spożyć przed końcem”; Termin przydatności do spożycia – termin po upływie, którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do:”]
 4. sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym;
 5. dane identyfikujące: a). osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: - produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub - wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich b). miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku, gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd;
 6. zawartość netto lub liczba sztuk opakowanego środka spożywczego;
 7. warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informacje o terminie przydatność do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków przechowywania;
 8. oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej, jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach;
 9. klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.

Ponadto trzeba zaznaczyć, iż w obrocie prawnym znajduje się także szereg odrębnych przepisów zarówno krajowych jak i wspólnotowych regulujących kwestię etykietowania np.: środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, żywności ekologicznej, żywność napromienianej, naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych, żywność genetycznie zmodyfikowanej, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, które uszczegóławiają wymagania w zakresie ich znakowania. Podstawowe zasady znakowania żywnościnowe zasady znakowania żywności i żywności funkcjonalnej żywność funkcjonalna dla dzieci

Znakowanie alergenów

Inne ważne informacje na etykietach żywności obejmują ostrzeżenia przed alergią, mogące pomóc konsumentom mającym określone alergie w uniknięciu tych alergenów, które mogą być obecne w konkretnych produktach żywnościowych. Ustawodawstwo UE wymaga znakowania 14 substancji, które są znanymi alergenami dla niektórych ludzi.

Znakowanie wymagane jest tylko wtedy gdy są one obecne. Innymi słowy, nie ma znakowania nieobecności, chyba, że produkt ma być kierowany do populacji, która ma szczególną alergię bądź nietolerancję żywności (np. nie zawierający glutenu) więcej

Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych

Produkty objęte normami handlowymi: wołowina i cielęcina, jajka, świeże i przetworzone owoce i warzywa, miód, chmiel, mleko i przetwory mleczne, oliwa z oliwek, wieprzowina, mięso drobiowe, jagnięcina, cukier, wino, wyroby kakaowe i czekoladowe, ekstrakty kawy i ekstrakty cykorii, soki owocowe, dżemy owocowe, galaretki i marmolady, napoje spirytusowe, oraz masło, margaryna i mieszanki info EU.

 

Oznakowanie suplementów diety

Dodatkowe wymagania w zakresie oznakowania środków spożywczych dotyczą suplementów diety (środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego).

Tym samym zgodnie z wymogami prawa żywnościowego należy posiadać wdrożony system HACCP środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

 

Zasady znakowania żywności w świetle prawa unijnego i krajowego

Zasady znakowania żywności genetycznie modyfikowanej (GMO) z uwagi na liczne kontrowersje wobec wprowadzania tego rodzaju żywności do obrotu. Zasady znakowania produktów regionalnych i tradycyjnych wobec wzrostu zainteresowania tymi produktami ze strony konsumentów w 2011 r.

 

znakowanie

nowe zasady znakowania żywności

Oznakowanie żywności

Oznakowanie żywności

Oświadczenia zdrowotne

Znakowanie alergenów

 

Oznakowanie środków spożywczych

Obowiązek oznakowania wprowadza art. 45 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stanowi on, że „środki spożywcze wprowadzone do obrotu są znakowane". Ten sam artykuł w ust. 2 określa, co należy rozumieć pod pojęciem „oznakowanie". „Znakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego".

W Polsce europejskie standardy znakowania produktów spożywczych określone są w zharmonizowanych aktach prawa krajowego, w tym między innymi:

 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 17., poz. 1225 z póżn. zm.);
 • Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 5 z 2001 r., poz. 44 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);
 • Dyrektywa nr 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz.Urz. UE Nr L 109 z dnia 06.05.2000r. z późn. zm.).

Jeżeli poszukujecie Państwo profesjonalnych konsultacji w zakresie oznakowania środków spożywczych / suplementów diety / nowej żywności: prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 665-606-846. Wymagania dla opakowań do kontaktu z żywnością kliknij.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia obligatoryjne na opakowaniu każdego środka spożywczego muszą się znaleźć, co najmniej następujące informacje:

 1. nazwa środka spożywczego;
 2. dotyczące składników występujących w środku spożywczym;
 3. data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia [Data minimalnej trwałości – to data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed” albo „najlepiej spożyć przed końcem”; Termin przydatności do spożycia – termin po upływie, którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do:”]
 4. sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym;
 5. dane identyfikujące: a). osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: - produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub - wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich b). miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku, gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd;
 6. zawartość netto lub liczba sztuk opakowanego środka spożywczego;
 7. warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informacje o terminie przydatność do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków przechowywania;
 8. oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej, jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach;
 9. klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.

Ponadto trzeba zaznaczyć, iż w obrocie prawnym znajduje się także szereg odrębnych przepisów zarówno krajowych jak i wspólnotowych regulujących kwestię etykietowania np.: środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, żywności ekologicznej, żywność napromienianej, naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych, żywność genetycznie zmodyfikowanej, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, które uszczegóławiają wymagania w zakresie ich znakowania. Podstawowe zasady znakowania żywnościnowe zasady znakowania żywności i żywności funkcjonalnej żywność funkcjonalna dla dzieci

Znakowanie alergenów

Inne ważne informacje na etykietach żywności obejmują ostrzeżenia przed alergią, mogące pomóc konsumentom mającym określone alergie w uniknięciu tych alergenów, które mogą być obecne w konkretnych produktach żywnościowych. Ustawodawstwo UE wymaga znakowania 14 substancji, które są znanymi alergenami dla niektórych ludzi.

Znakowanie wymagane jest tylko wtedy gdy są one obecne. Innymi słowy, nie ma znakowania nieobecności, chyba, że produkt ma być kierowany do populacji, która ma szczególną alergię bądź nietolerancję żywności (np. nie zawierający glutenu) więcej

Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych

Produkty objęte normami handlowymi: wołowina i cielęcina, jajka, świeże i przetworzone owoce i warzywa, miód, chmiel, mleko i przetwory mleczne, oliwa z oliwek, wieprzowina, mięso drobiowe, jagnięcina, cukier, wino, wyroby kakaowe i czekoladowe, ekstrakty kawy i ekstrakty cykorii, soki owocowe, dżemy owocowe, galaretki i marmolady, napoje spirytusowe, oraz masło, margaryna i mieszanki info EU.

 

Oznakowanie suplementów diety

Dodatkowe wymagania w zakresie oznakowania środków spożywczych dotyczą suplementów diety (środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego).

Tym samym zgodnie z wymogami prawa żywnościowego należy posiadać wdrożony system HACCP środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

 

Zasady znakowania żywności w świetle prawa unijnego i krajowego

Zasady znakowania żywności genetycznie modyfikowanej (GMO) z uwagi na liczne kontrowersje wobec wprowadzania tego rodzaju żywności do obrotu. Zasady znakowania produktów regionalnych i tradycyjnych wobec wzrostu zainteresowania tymi produktami ze strony konsumentów w 2011 r.