Nazwa składników odżywczych, Składniki wystepujące w środku spożywczym, Dane identyfikujące producenta Suplementy diety, Partia produkcyjna, Klasa jakości handlowej Kontrole sanepid nowe zasady znakowania żywności Rapid Alert System for Food and Feed
Haccap.pl
znakowanie żywności specjalnego przeznaczenia i suplementów diety, barników lista E, E300, E330

Suplementy Diety

nowe zasady znakowania żywności

Oznakowanie suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Od 14 grudnia 2012 r. będą obowiązywać nowe przepisy określające wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety oraz różnych form żywności. Obowiązek nowymi oświadczeniami zdrowotnymi będzie dotyczył wszystkich wprowadzanych od tego dnia do obrotu środków spożywczych specjalnego, które zawierają:

  • witaminy,
  • składniki mineralne,
  • żywe kultury mlekowe,
  • jedno- lub wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
  • żywność o niskiej lub obniżonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT),
  • żywność o niskiej lub obniżonej zawartości sodu (NaCl).

Dodawanie substancji (witamin, składników mineralnych, itp.) do środków spożywczych oraz stosowanie ich w środkach spożywczych objęte jest szczegółowymi przepisami Unii i przepisami krajowymi, podobnie jak klasyfikacja produktów jako środków spożywczych lub produktów leczniczych.

Żadna decyzja w sprawie oświadczenia zdrowotnego zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006, np. decyzja o włączeniu do wykazu dopuszczonych oświadczeń, o którym mowa w art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia, nie stanowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu substancji, której dotyczy oświadczenie, ani decyzji, czy dana substancja może być stosowana w środkach spożywczych, ani też klasyfikacji danego produktu jako środka spożywczego

W przypadku pytań w zakresie nowych wymagań dotyczących oznakowania środków spożywczych lub suplementów diety prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 665-606-846 lub poprzez Kontakt.